SWOLF là gì và Các thông số kỹ thuật của smartwatch

SWOLF là thông số biểu hiện hiệu quả khả năng bơi lội của bạn. SWOLF là sự kết hợp giữa số strokes và thời gian bạn bơi hết 1 chiều hồ bơi, nó thường được sử dụng như một thước đo hiệu quả bơi lội của bạn. Ví dụ bạn bơi hồ 25m, thời gian […]

Học bơi ở hồ bơi River City – Quận 7

Học bơi ở hồ bơi River City – Quận 7 Hotline 0933 654 122 Đăng ký tại đây Trung tâm hocboi.net chuyên cung cấp các khóa học bơi kèm riêng chất lượng cao tại hồ bơi Rivercity – Quận 7 . Học bơi giúp cho phát triển cơ thể toàn diện ở trẻ em, người lớn đi bơi sẽ giải […]

Học bơi ở hồ bơi Sunrise City – Quận 7

Học bơi ở hồ bơi Sunrise City – Quận 7 Hotline 0933 654 122 Đăng ký tại đây Trung tâm hocboi.net chuyên cung cấp các khóa học bơi kèm riêng chất lượng cao tại hồ bơi Sunrisecity – Quận 7 . Học bơi giúp cho phát triển cơ thể toàn diện ở trẻ em, người lớn đi bơi sẽ […]

Học bơi ở hồ bơi Hoàng anh an tiến – Quận 7

Học bơi ở hồ bơi Hoàng anh an tiến – Quận 7 Hotline 0933 654 122 Đăng ký tại đây Trung tâm hocboi.net chuyên cung cấp các khóa học bơi kèm riêng chất lượng cao tại hồ bơi Hoàng anh an tiến – Quận 7 . Học bơi giúp cho phát triển cơ thể toàn diện ở trẻ em, […]

Học bơi ở hồ bơi Grandview – Quận 7

Học bơi ở hồ bơi Grandview – Quận 7 Hotline 0933 654 122 Đăng ký tại đây Trung tâm hocboi.net chuyên cung cấp các khóa học bơi kèm riêng chất lượng cao tại hồ bơi Grandview – Quận 7 . Học bơi giúp cho phát triển cơ thể toàn diện ở trẻ em, người lớn đi bơi sẽ […]

Học bơi ở hồ bơi HappyValley– Quận 7

Học bơi ở hồ bơi HappyValley– Quận 7 Hotline 0933 654 122 Đăng ký tại đây Trung tâm hocboi.net chuyên cung cấp các khóa học bơi kèm riêng chất lượng cao tại hồ bơi HappyValley – Quận 7 . Học bơi giúp cho phát triển cơ thể toàn diện ở trẻ em, người lớn đi bơi sẽ giải tỏa […]

Học bơi ở hồ bơi Panorama – Quận 7

Học bơi ở hồ bơi Panorama – Quận 7 Hotline 0933 654 122 Đăng ký tại đây Trung tâm hocboi.net chuyên cung cấp các khóa học bơi kèm riêng chất lượng cao tại hồ bơi Panorama – Quận 7 . Học bơi giúp cho phát triển cơ thể toàn diện ở trẻ em, người lớn đi bơi sẽ […]

Học bơi ở Riviera Point – Quận 7

Học bơi ở Riviera Point – Quận 7 Hotline 0933 654 122 Đăng ký tại đây Trung tâm hocboi.net chuyên cung cấp các khóa học bơi kèm riêng chất lượng cao tại hồ bơi Riviera Point – Quận 7 . Học bơi giúp cho phát triển cơ thể toàn diện ở trẻ em, người lớn đi bơi […]