SWOLF là gì và Các thông số kỹ thuật của smartwatch

SWOLF là thông số biểu hiện hiệu quả khả năng bơi lội của bạn. SWOLF là sự kết hợp giữa số strokes và thời gian bạn bơi hết 1 chiều hồ bơi, nó thường được sử dụng như một thước đo hiệu quả bơi lội của bạn. Ví dụ bạn bơi hồ 25m, thời gian […]