BẢNG BÁO GIÁ HỌC BƠI

Từ 5 - 10 tuổi

3.000.000 VND

Cam kết biết bơi 1 kiểu

Từ 10 - 40 tuổi

2.500.000 VND

Cam kết biết bơi 1 kiểu

Trên 40 tuổi

3.000.000 VND

Cam kết biết bơi 1 kiểu

Bơi đường trường

3.000.000 VND

Có khả năng bơi 1 - 2km